I balance eller drænet for energi?

Paradoksalt nok er forandring en konstant. Forudsætninger, rammer, vilkår og forventninger er dynamiske faktorer i den ligning, vi er en del af hver dag. Det er flytbare brikker på spillepladen, om man vil.
Derfor kræves også i rigtig mange jobroller, at man er i stand til at korrigere og kalibrere sin adfærd til foranderlige rammer. Uanset hvordan vi er skruet sammen i personlighed og adfærd ift. forandring, så foretager de fleste mennesker den tilpasning i større eller mindre grad og mere eller mindre bevidst. Og lige præcis graden af bevidsthed er faktisk nøglen. For hvor meget kan og skal man tilpasse sin adfærd før det koster noget på en anden konto? Hvad koster det reelt? Og hvilken konto går det ud over?

Stabile profiler som tilpasser sig
PPA’en viser som bekendt en persons foretrukne adfærd i forskellige scenarier. Devisen er, at en persons selvbillede/balancerede profil (graf III) som udgangspunkt er stabil og dermed ikke forandrer sig meget over tid – medmindre man udsættes for det der kaldes signifikant life events, og selv her stabiliseres den faktisk ofte igen. Men profilen kan ændre sig på den korte bane, dvs. mens vi tilpasser os omgivelsernes forventninger og nye situationer. Hvis vi gør dette mere end godt er, dvs. mere end vi umiddelbart evner, på flere dimensioner (D, I, S og C) og gennem længere tid, så er det vi står med potentielt alvorlige konsekvenser både for den enkelte og for virksomheden.

Energitab
Når vi bruger PPA, er vi jo også vant til at holde øje med eksempelvis S-bevægelse, fordi en sådan er et udtryk for emotionelt dræn af en art; mulige frustrationer, ubalancer og (organisatorisk) energitab, som vi bør forholde os til. S-bevægelse tager tid at opbygge og det tager tid at komme af med igen. Og kriser medfører i øvrigt altid S-bevægelser. Har man derfor flere i en organisation med S-bevægelse er det i sig selv en advarselslampe, man bør interessere sig for.

Hvordan er jobsituationen lige nu?
PPA’en kan også med fordel bruges som en hurtig, men omkostningslet og samtidig særdeles værdifuld måling på den enkelte medarbejders balance i øjeblikket og måske med passende interval.
Idet graf I beskriver forventningen til adfærden i nuværende arbejdssituation, bliver udsving og bevægelser i denne et udtryk for, i hvor høj grad personen bruger energi på at korrigere og tilpasse adfærd ift. jobsituationen lige nu. Jobsituation som i forandringens tegn meget vel er anderledes end sidst vi kiggede på det.
Når vi dermed ved hvor meget krudt der bruges på tilpasning og fleksibilitet ift. omgivelser og jobrolle, så ved vi også hvor meget energi der er tilbage til at være engageret, dedikeret, målrettet, visionær, serviceorienteret, loyal og alt det andet vi nu forventer os og ønsker af vores medarbejdere.

Et barometer for energiniveauet
Som leder, menneskeleder og HR har man jo sjældent mange chancer for at vide, hvordan hver enkelt medarbejder fungerer og bøjer i vinden. At kigge på balancen i PPA’ens grafer både som øjebliksbillede og over tid kan være det værktøj, der bruges som barometer på energiniveauet. Måske forud for MU-samtaler eller imellem dem, og dermed som dialogværktøj for både formelle og uformelle samtaler om trivsel, engagement, forventningsafstemning mm.
Tænk bare, hvis man på den måde kunne afværge blot nogle af de omkostningsfulde organisatoriske konsekvenser af energitab hos medarbejderne og samtidig skåne medarbejderne for alt hvad der følger med ikke at leve op til forventninger eller knække sammen i forsøget på alligevel at gøre det.
I kan derfor få endnu mere ud af jeres certificeringer ved at anvende PPA til udvikling og mere end rekruttering og teamsammensætning.

Del denne blog/artikel