Hvem?

Der kan være mange årsager til at ville investere i testning af kandidater eller medarbejdere. Er du f.eks.:

 • Leder – måske uden HR og testsystemer i organisationen – med eller uden ansættelseserfaring – på udkig efter hjælp til udvikling eller selektering eller måske har du bare behov for en objektiv second opinion?

Eller er du f.eks.:

 • HR ansvarlig – måske under tidspres eller med brug for eksternt ”mellemlægspapir” eller objektivitet pga. internt pres fra ledelse eller interessenter? Eller bare uden behov for egen certificering og egen adgang til test hele tiden?

Hvorfor?

Test kan give uvurderlig, unbiased information. Skal du f.eks.:

 • Kvalificere topkandidater til en nøglerolle i organisationen?
 • Kvalificere medarbejdere til større ansvar i organisationen?
 • Kvalificere (kommende) ledere?
 • Onboarde og sikre succes i din seneste ansættelsesinvestering på nøglepositioner?

Så er TAC din mulighed for at få objektiv, unbiased og professionel vurdering af en kandidats eller medarbejders samlede personlige kompetencer og på den måde kvalificere og sikre investeringen i organisationen.

Hvad?

Alt efter dit behov kan du vælge imellem forskellige testpakker:

Enkelttestninger

 • En enkelt test/analyse efter eget valg

Standard

Udvidet

 • Standardpakken samt
 • BIG FIVE Personlighedstest. Måling af dybereliggende personlighedstræk enten med fokus på ledelsespotentiale (Thomas HPTI) eller emotionel intelligens (Thomas TEIQue)

Executive

 • Den udvidede pakke samt
 • 360 graders analyse efter 3 måneder for at sikre at lederen er på rette spor ift. både organisationen, medarbejdere, kollegaer og øvrige relevante interessenter

Al testning følges op med skriftlig feedback til kandidater eller medarbejdere. Afrapportering består i udgangspunktet af skriftlige rapporter og mundtlig opfølgning til opdragsgiver. Herudover kan det aftales individuelt hvis der er behov for anbefalinger til øvrige interessenter hos jer.

Hvordan?

 • Du sender os kontaktdata på testpersonen. Vi klarer resten!

Vi sender invitation, sørger for gennemførelse af testningen og vi leverer resultatet til dig i let tilgængelig form

 • Et forløb kan som regel aftales med kort varsel og er fleksibelt ift. sammensætning så det passer til lige netop dit behov

Priser

Naturligvis er det billigere hvis du selv gør det, men pointen her er det eksterne view på vigtige jobroller, valg af den rette kandidat eller ved udviklingsforløb for medarbejdere. Vi er helt uafhængige af organisatoriske agendaer og politik, subjektive og individuelle relationer – og det kan være mange penge værd – også i tid.

Testning

Type Pris i kr. Pris i klip
Enkelttestning 4.000,- 1 klip
Standard 6.500,- 2 klip
Udvidet 10.000,- 3 klip
Executiv 15.000,- 4 klip

Klippekort

Antal klip Kr.
5 klip 17.500,-
10 klip 30.000,-
15 klip 37.500,-
20 klip 40.000,-

Hvis du har behov for yderligere rådgivning i forbindelse med rekruttering, onboarding, assistance til eksempelvis mundtlig feedback til kandidat, interview mm afregnes det til timepris.