TEAMS – sådan skaber du high performance teams!

Thomas TEAMS, der anvendes sammen med Thomas PPA/DISC har en positiv effekt på team performance, kommunikation, beslutningstagning og effektivitet.

Kort sagt,så får du med Thomas TEAMS mulighed for at

 • Opbygge stærkere teams gennem bedre sammensætning

 • Øge forståelsen for de enkelte medlemmers bidrag til teamet

 • Udvikle eksisterende teams gennem identifikation af styrker og begrænsninger

 • Skabe forståelse for forskellig adfærd i teamet

 • Identificere den ideelle leder, der kan bringe teamet mod målet

 • Skabe større bevidsthed om gap’et mellem nuet og vores mål

Thomas TEAMS2024-05-07T08:26:31+02:00
Tænker du nogle gange på:
 • Hvordan kan jeg afstemme teamet, så de arbejder mod samme mål?
 • Får vi udnyttet teammedlemmernes styrker optimalt?
 • Hvor kan der være risiko for, at konflikter opstår?
 • Hvilken ledelsesstil vil bedst kunne motivere og inspirere teamet til high performance?

Så er Thomas TEAMS præcis, hvad du har brug for.

Hvad kan du bruge
TEAMS til?

Thomas TEAMS giver dig en unik nøgle til at:

 • Øge performance
  Ved at identificere styrker og begrænsninger i teamet, kan du målrette indsatsen for at øge produktivitet, samarbejde og samlet effektivitet i teamet.
 • Forbedre kommunikationen
  TEAMS viser, hvordan teammedlemmerne kommunikerer, så du kan arbejde på at forbedre informationsdeling, reducere misforståelser og i det hele taget fremme bedre samarbejde.
 • Sikre bedre beslutningstagning
  Analyse af teamets beslutningstagningsprocesser kan føre til bedre, mere informerede beslutninger. Ved at vurdere beslutnings-strategier i teamet kan I hurtigt identificere bias, forbedre dataindsamling og implementere mere effektive beslutningstagningsteknikker.
 • Øge medarbejdertilfredshed
  Når medlemmerne føler, at deres input værdsættes og der ydes en indsats for at forbedre teamets dynamikker og effektivitet, kan det øge medlemmernes tilfredshed og arbejdsmoral. Glade teammedlemmer er mere tilbøjelige til at være produktive og engagerede.

Hvorfor skal du bruge
TEAMS?

Det skal du fordi, du nemmere kan

 • Afstemme teamet med organisationens mål
  TEAMS sikrer, at teamets formål og mål afstemmes med de overordnede mål for organisationen. Det hjælper med at sikre, at teamets indsats bidrager til den samlede succes i organisationen.
 • Sikre øget ansvarlighed
  TEAMS kan hjælpe med at etablere klare roller og ansvar i teamet. Når medlemmerne forstår deres individuelle og kollektive ansvar, er det lettere at holde hinanden ansvarlige for at opfylde målsætninger og deadlines.
 • Skabe øget innovation
  Teams, der jævnligt evaluerer deres processer og performance er som oftest mere åbne overfor innovation og fortsatte forbedringer. Det kan føre til udvikling af nye ideer og metoder, som driver både team og organisation fremad.

Hvordan kommer du i gang
med TEAMS?

Du skal gennemgå et online selvstudie, hvor du får redskaberne til at:

 • Forbedre konfliktløsning i teamet
  Konflikt er en naturlig del af teamdynamikker. En team analyse kan hjælpe med at identificere kilderne til konflikt og vise strategier for konstruktiv løsning af uoverensstemmelser. Det kan lede til et mere harmonisk og produktivt arbejdsmiljø.
 • Identificere træningsbehov i teamet
  TEAMS kan fremhæve områder, hvor teammedlemmerne eventuelt kræver yderligere træning eller udvikling. Ved at adressere disse behov, sikrer du, at teamet har de færdigheder og viden som er nødvendig for at være succesfulde i deres rolle.
 • Fremme teamsammenhørighed
  Forståelse af medlemmernes styrker og begrænsninger kan hjælpe lederen med at skabe et mere harmonisk og sammenhængende team. Teambuilding aktiviteter og interventioner kan skræddersys til at adressere specifikke indsatsområder.
Hvad sker på kurset?

Kurset er et onlinebaseret selvstudie, hvor du får:

 • Grundig gennemgang af Thomas TEAMS – herunder baggrund, teamrolleteori og sammenhængen mellem adfærd (DISC-profiler) og funktionalitet (Teamroller).
 • Best practice for arbejde med teamanalysen – både hvordan du igangsætter processen, hvordan du planlægger feedback og efterfølgende gennemgår rapport mv. med leder og team.
 • Mulighed for at arbejde med udvalgte cases – hvor du via arbejdet med praktiske eksempler føres gennem hele teamanalyseprocessen, fra start til slut
Hvad sker efter kurset?

Når du har afsluttet dit selvstudie, har du straks adgang til:

 • At starte arbejdet med jeres teams. Du kan gennemføre en teamanalyse og dermed igangsætte handlingsplaner for effektivisering og forbedringer.
 • At se øjeblikkelig Payback på kurset. Du kan indenfor ganske få timer evaluere teamet og pinpointe specifikke indsatsområder.
 • En omfattende, digital brugermanual. Samt forslag til agenda og øvelser til gennemførelse af workshops med jeres teams.
Hvad får du ud af kurset?

Man kan sammenfatte arbejdet med Thomas Teams som en strategisk tilgang til at optimere teampræstationer, fremme samarbejde og opnå de organisatoriske mål. Thomas Teams giver værdifuld indsigt, der kan vejlede beslutninger om teamet og føre til mere effektive, produktive og harmoniske teams.

Du kan ved hjælp af teamanalyse guide teamlederen til meget værdifuld udvikling af sine færdighederne. Du kan hjælpe lederen med at udvikle lederevnerne ved at fremme en dybere forståelse af teamdynamikken.

Og endelig kan I optimere risikostyringen gennem analyse af, hvordan jeres teams fungerer, så du kan identificere potentielle risici eller sårbarheder. En sådan proaktiv tilgang kan hjælpe dig med at minimere risici, inden de udvikler sig til væsentlige problemer.

Og så den tekniske del

 • Assessmenttype: Adfærds- og teamrolleprofil
 • Format: Bygger på PPA/DISC-profiler for teammedlemmerne
 • Tilgængeligt på: 19 sprog
 • Tidsforbrug: Afhænger af antal teammedlemmer
 • Administrationsret: 1/2 dags online selvstudie. Kræver forudgående certificering i PPA/DISC

FAQ

Hvad er en teamanalyse?2023-09-21T11:27:28+02:00

En teamanalyse er en proces, hvor performance, dynamikker og effektivitet hos en gruppe af individer, der arbejder sammen mod et fælles mål, evalueres. Det involverer at undersøge forskellige aspekter af teamets funktion for at identificere styrker, begrænsninger, udviklingsområder og potentielle færdighedsgaps i forhold til at bringe teamet mod målet.

Hvorfor er en teamanalyse en vigtig parameter?2023-09-21T11:28:45+02:00

En teamanalyse er en afgørende parameter i organisationer, fordi den hjælper organisationer og teams til bedre at forstå deres dynamik og performance. Det giver mulighed for identifikation af områder, der bør forbedres og implementering af strategier til forbedring af samarbejde og produktivitet.

Hvad er nøglekomponenterne i en teamanalyse?2023-09-21T11:29:38+02:00

En teamanalyse involverer typisk evaluering af faktorer som teamets sammensætning, kommunikation, ledelse, teamroller og ansvar, konfliktløsning, teamets overordnede performance samt sikring af, at teamet arbejder sammen mod målet, der er afstemt med organisationens overordnede mål.