hos Thomas International Danmark A/S

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Thomas International Danmark A/S
Kirke Værløsevej 20, 1.
3500  Værløse

Tlf: +45 4449 1017
Email: info@thomasint.dk

CVRnr: 17155180

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos THOMAS INTERNATIONAL DANMARK A/S.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik.

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer, virksomhed.

THOMAS INTERNATIONAL DANMARK A/S indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside
  • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Dataansvarlig

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.thomasinternational.dk er
THOMAS INTERNATIONAL DANMARK A/S,
Kirke Værløsevej 20, 1,
3500 Værløse,
cvr nr. 17155180

Behandlingsgrundlag og formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre legitime interesser. Vi har blandt andet behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at vore ydelser leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, e-mail, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du senest har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos one.com , som fungerer som vores databehandler. Alle persondata, som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i one.coms datacentre. Læs nærmere om, hvordan One.com overholder Persondataforordningen (GDPR) her.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@thomasint.dk.

Thomas International Danmark A/S
Kirke Værløsevej 20, 1. sal
3500  Værløse
Tel: +45 4449 1017
e-mail: info@thomasint.dk

Brug af onlineportalen Thomas WEB

Vilkår og betingelser for brug af onlineportalen Thomas WEB finder du på www.thomas.co