360º analyse – en katalysator for udvikling!

Thomas 360 FLEX analyse hjælper ledere og medarbejdere med at identificere styrker såvel som udviklingsområder. Og hjælper fokuspersonen med at forstå, hvordan deres arbejde, færdigheder og adfærd påvirker mennesker i alle niveauer af organisationen.

Kort sagt, så får du med Thomas 360 FLEX et værktøj, du kan bruge til

 • Øge selvindsigt hos ledere og medarbejdere

 • Øge performance

 • Tydeliggøre adfærd

 • Forbedre arbejdsrelationer

 • Fremme dialog

 • Opmuntre personlig udvikling

Thomas 360 analyse2024-05-07T08:51:48+02:00
Tænker du nogle gange på:
 • Hvordan kan jeg hurtigt identificere udviklingsbehov hos ledere og medarbejdere?
 • Hvordan kan vi lænke performance til vores forretningsmæssige mål?
 • Hvordan sikrer vi en objektiv ramme for feedback?
 • Hvordan udvikler vi vores talenter bedst?

Så er en Thomas 360º analyse præcis, hvad du har brug for.

Hvad kan du bruge
360 FLEX til?

Thomas 360 FLEX giver dig en unik nøgle til at:

 • Kvantificere det, som er svært at kvantificere
  De bløde færdigheder indenfor adfærdsområdet, som f.eks. lyttefærdigheder, indstilling til teamarbejde osv.
 • Øge selvindsigt hos fokuspersonen
  Så lederen/medarbejderen forstår, hvordan de påvirker andre.
 • Lade fokuspersonen se sig selv
  – sådan som andre gør det!
  Vi har ofte en tendens til at dømme os selv ud fra det, vi føler, vi er i stand til at gøre – mens andre dømmer os på det, som vi allerede har gjort.

Hvorfor skal du bruge
360 FLEX?

Det skal du fordi 360 FLEX hjælper med at

 • Øge medarbejderengagement
  360 analysen bidrager til at opbygge og forbedre relationer i organisationen.
 • Øge motivation
  Medarbejdere arbejder hårdere, når de føler sig værdsatte.
 • Øge fastholdelse
  Organisationer, som udvikler sine medarbejdere, beholder dem længere.
 • Øge forståelse
  Hos organisationen af personens styrker og udviklingsbehov.

Hvordan kommer du i gang med 360 FLEX?

Du skal på et online selvstudiekursus, hvor du får:

 • Omfattende træning
  i Thomas 360 analysens meget fleksible opbygning. Du kan starte fra scratch og kreere din egen assessment fra bunden, bruge vores skabeloner eller en blanding.
 • En objektiv ramme til at identificere
  performance GAPs og skabe et positivt miljø for konstruktiv og ærlig feedback.
 • Gode råd og tips
  til hvordan du bedst skaber en succesfuld 360-graders proces, herunder overvejelser omkring stakeholders, hvordan involvere organisationen, hvordan giver du feedback og meget mere.
Hvad sker på kurset?

Kurset er et onlinebaseret selvstudie, der ca. varer 1/2 dag, hvor du føres gennem:

 • Baggrunden for 360 graders analyser
  Hvordan fungerer det, hvorfor bruger man den – og hvornår?
 • Best practice for en 360 graders proces
  Hvad skal du overveje, inden du igangsætter en 360 analyse: Hvem skal inddrages. Hvordan implementerer du. Hvad med feedback til fokuspersonen og respondenterne. Og sidst men ikke mindst, hvordan evaluerer du processen?
 • Gennemgang af 360 spørgeskemaet
  Hvordan opbygger du dit eget spørgeskema fra bunden? Eller skal du hellere bruge en af de mange foruddefinerede skabeloner? Hvad passer bedst for dig og din organisation?
Hvad sker efter kurset?

Når du har afsluttet dit selvstudie, har du straks adgang til:

 • At igangsætte en 360 graders proces i din organisation – du har alle værktøjer til at gå i gang, gennemføre og evaluere processen.
 • At tolke og give fyldestgørende feedback – til fokuspersonen på resultatet af vedkommendes 360 analyse og hjælpe med opstilling af handlingsplaner.
 • En komplet digital brugermanual – herunder en omfattende kompetencebank, som du kan anvende som dit opslagsværk, når du skal i gang. Manualen indeholder også links til ekstra materiale, du kan have glæde af.
Hvad får du ud af selvstudiet?

Med Thomas 360 FLEX får du et værktøj, der gør det hurtigt og nemt at indsamle feedback fra ledere, kollegaer, teammedlemmer og kunder og derefter sammenligne denne feedback med fokuspersonens egen opfattelse af, hvor godt vedkommende præsterer i jobbet.

Thomas 360 FLEX giver din organisation en objektiv ramme til at identificere performance gaps, udvikle selvindsigt og skabe et miljø for konstruktiv og relevant feedback.

Og sidst men ikke mindst giver Thomas 360 FLEX mulighed for, gennem feedback fra relevante kolleger og leder(e), effektivt at afdække eventuelle performance gaps. Og mulighed for at identificere, hvor selvindsigtsfulde jeres medarbejdere er og forstå, hvilken indflydelse de har på resten af organisationen.

Og så den tekniske del

 • Assessmenttype: 360 graders feedback
 • Format: En blanding af spørgsmål og udsagn som respondent og fokusperson rater samt fritekst-svarmuligheder
 • Tilgængeligt på: 36 sprog
 • Tidsforbrug: Afhænger af antallet af målte kompetencer
 • Administrationsret: 1/2 dags online selvstudie
Eksempel på 360 flex rapport

FAQ

Hvad er en 360º analyse?2023-09-20T13:01:53+02:00

360 graders feedback leveres af respondenter i organisationen, der har regelmæssig kontakt med fokuspersonen, der således modtager fortrolig og anonym feedback fra sine kolleger. Respondenter kan typisk være medarbejderens leder, kolleger og medarbejdere og understøttes normalt på samme tid med fokuspersonens egen vurdering.

Formålet med 360 graders feedback er at forstå fokuspersonens styrker og svagheder, fremhæve områder til potentiel forbedring samt give indsigt i, hvordan fokuspersonen arbejder og i dennes løbende udvikling.

Brug af 360 graders feedback i organisationer giver ledere og ofte også fokuspersonen selv en bedre forståelse af vedkommendes styrker og svagheder. Resultaterne indsættes automatisk i tabeller (fra alle respondenter i processen), således at fokuspersonen modtager en udviklingsplan. Alle svar fra processen kombineres og forbliver anonyme for derved at give fokuspersonen et klart billede af vedkommendes overordnede styrker og svagheder.

Det gode ved 360 graders feedback processen er, at den kan anvendes med enhver person i en organisation og, når den bruges korrekt, være grundlaget for karriereudvikling, som kan analyseres over et år og arbejdes på hvert kvartal for at forstå, hvor medarbejderen er på sin udviklingsvej.

Hvordan fungerer 360º analyseværktøjer?2023-09-20T13:05:19+02:00

360 feedback systemet er en proces, hvor respondenterne engageres i at give anonym feedback på en fokusperson i en organisation og give personen afsluttende evaluering af styrker og svagheder, tillige med hvad der, efter en udviklingsplan, kan forbedres yderligere over en periode.

Ved hjælp af online-teknologi, der omfatter spørgeskemaer, undersøgelser og evalueringsværktøjer, håndteres processen med 360 graders feedback fra respondenterne på en fortrolig måde. Respondenterne kan således give grundig og ærlig feedback uden frygt og derved give indsigt i områder, der kan være ukendte for både fokusperson og leder.

På baggrund af feedbacken anvendes de leverede data og oplysninger til at skabe en struktureret 360 graders feedback (der normalt gives ved et møde).

I rapporten præsenteres en række forskellige informationspunkter, der bruges til at hjælpe leder/facilitator til, sammen med fokuspersonen, at gennemgå og skabe en skræddersyet udviklingsplan for at tilpasse nøglekompetencer og styrker til organisation og aftale, hvad der fremadrettet kan forbedres.

Hvornår skal man bruge 360º analyser?2023-09-20T13:08:44+02:00

Thomas Internationals 360 graders analyse kombinerer videnskab med mange års HR-erfaring for at skabe et format, der er let at forstå og implementere på tværs af organisationen. Med Thomas 360 FLEX kan du vælge de kompetencer, der er relevante for din organisation, enten ved at vælge fra 8 spørgeskemaskabeloner eller vælge fra kompetencebanken med 31 kompetencer. Du kan også definere dine egne kompetencer.

Thomas 360 FLEX er fuldstændig skalerbar til dine medarbejderes behov og kan skræddersys til organisationens krav.

Thomas 360 FLEX leverer kvalitative og kvantitative data, som både afdelingen og den bredere organisation kan bruge under hele processen. Denne løsning hjælper også med at identificere og styrke forbindelserne mellem kompetencer, adfærd og værdier.
En anden vigtig fordel ved at bruge Thomas 360 FLEX er, at den kan skabe en udviklingsplan, hvor medarbejder og leder sammen kan udarbejde en langsigtet udviklingsplan, der bl.a kan gøre brug af de forskellige øvrige assessmentværktøjer på Thomas’ onlineplatform.