Emotionel IQ som afgørende faktor ift. succes

Certificeringen i denne BIG Five test giver dig nøglen til at afdække helt dybe personlighedstræk. Thomas Emotionel intelligens (TEIQue) kortlægger i hvilken grad personen emotionelt er ”Self smart” og ”People smart” – noget der er afgørende ift. at opnå succes i fx ledelsesmæssige sammenhænge.

Kort sagt, så får du et værktøj, som du kan bruge til at afdække

 • Talent for ledelse af mennesker

 • Vigtige pesonlighedstræk som selvværd, empati, omstillingsevne og emotionel kontrol

 • Evnen til at bevare optimismen under modgang

 • Hvordan personen behersker non-verbal interaktion med andre

 • Hvor effektivt personen indgår i sociale sammenhænge

 • Personens emotionelle drivkræfter og “kompas”

Thomas TEIQue2024-01-23T12:47:45+01:00
Tænker du nogle gange på:
 • Er vedkommende en naturlig leder af andre?
 • Hvad er den dybere årsag til at personen samarbejdsmæssigt ikke lykkes?
 • Jobbet er emotionelt krævende. Kan kandidaten stå distancen eller bliver det for meget op ad bakke?
 • Hvordan kan personen blive den bedste udgave af sig selv?

Så er Thomas TEIQue præcis det, du har brug for.

Hvad kan du bruge

TEIQue til?

Thomas TEIQue giver dig en unik nøgle til at:

 • Identificere de bedste kandidater til jobbet
  Fordi du nemt kan spotte den, der har de menneskelige egenskaber der matcher kravene.
 • Føde pipelinen til næste generation af fx. ledere
  Du får et billede af, hvad medarbejderne har af naturligt talent i bagagen .
 • Identificere fokusområder for udvikling
  Dyb personlighed ændrer sig sjældent, men TEIQue er et formidabelt værktøj til at identificere områder, hvor individuelle coping strategier kan gøre en stor forskel.

Hvorfor skal du bruge

TEIQue?

Det skal du fordi

 • Det er mennesker, der opnår succes – ikke organisationer
  TEIQue handler om, hvordan relationerne og kulturen er i virksomheden. Medarbejdere rejser ofte pga. chefen og ikke pga. virksomheden.
 • Emotionel IQ er en vigtig faktor
  Forskning har kortlagt EIQ som en nøglefaktor for succes i fx ledelsesmæssige og mellemmenneskelige sammenhænge.
 • TEIQue hjælper dig med at træffe bedre beslutninger 
  Du lærer, hvordan TEIQue kan anvendes til at træffe mere informerede og objektive beslutninger om mennesker og overveje tilgængelige udviklingsmuligheder.

Hvordan kommer du i gang med

TEIQue?

Du skal gennemføre et online selvstudie, hvor du får:

 • De bedste kompetencer udi EIQ
  Og dermed godt styr på de 15 dybe personlighedstræk, som Thomas TEIQue kortlægger.
 • Indsigt i vigtigheden af kravprofiler
  Du lærer at arbejde med de kravprofiler, der er så afgørende vigtige ift. at vurdere, om eksempelvis kandidaten kan magte jobbet eller om det bliver for meget op ad bakke.
 • Thomas’ Best Practice for feedback
  Du får nøglen til at give en feedback, som er af høj kvalitet men også målrettet og tidseffektiv.
Hvad sker på kurset?

På certificeringskurset, der foregår som selvstudie af ca. 1 dags varighed, får du:

 • Individuelt opfølgningsmøde – virtuelt eller fysisk med en TEIQue ekspert fra Thomas International.
 • Mulighed for gratis at deltage i et supplerende 1 dags kursus – Vi arbejder praktisk med værktøjet vha. en business case som omdrejningspunkt. Denne sidste dag er frivillig og prisen er den samme, uanset om du vælger at deltage eller ej.
 • Hele 2 testværktøjer: – TEIQue og TEIQueSF. TEIQueSF er en light udgave, der arbejder med 5 faktorer.
 • En brugermanual på 150 sider – et super opslagsværk med masser af hjælpeskemaer mv. du kan downloade.
Hvad sker efter kurset?

Efter certificeringen kan du med det samme:

 • Komme ind bag facaden. Du kan give de ansættende ledere i jeres organisation en dybdegående indsigt i hvor godt en kandidat vil passe ind i deres team.
 • Målrettet identificere vigtige jobkrav. Du kan nemt identificere de 4-6 nøglefaktorer der vil være afgørende for succes i jobbet.
 • Rekruttere de personer, der er gjort af “det rigtige stof”. Dvs. de, der har et naturligt anlæg for at kunne klare netop dette job.
 • Skabe bedre og mere effektiv kommunikation. Hvordan kommunikerer jeg med en person, hvis stil er helt anderledes en min? Det ved du, når du har været på kursus.
 • Spare tid. Du kan teste dyb personlighed med et uhørt lille tidsforbrug for både kandidaten og dig som testadministrator.
Hvad får du ud af kurset?

Kurset giver dig nøglen til at kortlægge hvad kandidaten eller den ansatte gjort af på de indre linjer: den helt dybe personlighed.

Det univers af 15 personlighedstræk forskning har kortlagt som menneskers komplette emotionelle måde at fungere på, bliver en del af din HR værktøjskasse i det daglige. Det er personlighedstræk det i praksis er umuligt at afdække uden at have et værktøj til det.

Du kan kortlægge personligheden på uhørt kort tidsforbrug ligesom du får personlighedstrækkene benchmarket ift. eksempelvis andre erhvervsaktive danskere. Det giver dig en helt unik informationsbase til at træffe klogere beslutninger om rekruttering, fastholdelse og udvikling.

Det er personlighedstræk som er afgørende vigtige i alle lederjobs, indenfor salg, forhandling mv. og som derfor kan hjælpe dig i dine rekrutterings- og udviklingsprocesser.

Med din certificering vil du kunne rekruttere følelsesmæssige intelligente kandidater, spotte ledelsestalenter, fastholde dine medarbejdere, udvikle dine ledere og støtte personlig udvikling.

Og så den tekniske del

 • Assessmenttype: Dyb BIG Five personlighedstest, normbaseret
 • Format: Likert skala med 153 items (TEIQueSF: 30 items)
 • Tilgængeligt på: 36 sprog
 • Tidsforbrug: 20-25 minutter (TEIQueSF: 4-7 minutter)
 • Administrationsret: 1 dags online selvstudie med opfølgning
 • Validering: Registreret hos the British Psychological
  Society og auditeret mod de tekniske kriterier, som er
  opstillet af the European Federation of Psychologists’
  Associations

FAQ

Hvordan kan test af emotionel intelligens hjælpe ifm. rekruttering?2023-09-22T10:40:52+02:00

Thomas TEIQue består af 15 personlighedsfaktorer og i forbindelse med en rekruttering bør man altid udarbejde en kravprofil. Her vil man ofte identificere 4-6 helt afgørende faktorer i forhold til man kunne opnå succes i jobbet. Kandidaten benchmarkets i forhold til disse vigtige faktorer og man vil være i stand til at afgøre om personen kan magte jobbet eller det bliver for meget op ad bakke.

Hvordan er Thomas TEIQue anderledes end andre test?2023-09-22T10:19:25+02:00

Thomas TEIQue er udviklet i FIVE FACTOR MODEL framework og er dermed en Big Five test.

De sidste 30-40 år har der været meget fokus på emotionel intelligens, men verden har savnet en komplet definition af begrebet og valid metode at måle det på. Det har vi nu med TEIQue. Med TEIQue har forskerne beskrevet menneskes komplette emotionelle funktionsmåde og i samarbejde med universiteteter over hele verden er testen blevet valideret ligesom den har opnået certifikat hos British Psychological Society (BPS).

Hvilke jobs er emotionelt krævende?2023-09-22T10:09:23+02:00

Jobs der kræver mere end gennemsnittet og hvor meget afhænger af hvor godt personen formår at indgå i et samspil med andre mennesker.

Emotionel IQ bliver særlig interessant når forhold som fx faglighed og ydre adfærd ikke rækker ift. at lykkes i jobbet. Et job kan trække så store veksler på personen, at tingene står og falder med at vedkommende har nogle naturlige forudsætninger for at magte jobbet.

Eksempler kunne være ledelse i alle lag og alle typer, salg og kundeservice, forhandling, jobs inden for hospitalsvæsen og sundhed, undervisning og i det hele taget jobs, hvor det er vitalt at samarbejdet kører 100%. I øvrigt kan Thomas TEIQue være en fremragende katalysator i forbindelse med coaching og generel personlig udvikling.

Hvilken rolle spiller coping strategier ift. dyb personlighed?2023-09-22T10:27:24+02:00

Det sker sjældent at dyb personlighed ændrer sig, men hvis man identificere de områder hvor man kommer til kort eller på ”udebane” kan man træne adfærdsmæssigt at håndtere situationen mere hensigtsmæssigt. De indre drivkræfter hos personen vil være de samme (personligheden er uændret), men i det ydre vil personen, takket være coping strategien, fremstå emotionelt mere intelligent. Dette betyder ikke at personen pludselig kan håndtere det job hvor vedkommende var overmatchet, men man kan måske undgå at personen gang på gang ryger i de samme problemer.