Spørger man et tilfældigt udsnit af mennesker hvad god ledelse er eller hvad der kendetegner de bedste ledere man har/har haft, så er svaret fra de fleste, næsten uden undtagelse, ord der beskriver adfærd og personlighed. Dvs. egenskaber og kompetencer hos personen som beskriver en måde de agerer på, gebærder sig på eller er i verden på. Måden deres personlighed kommer til udtryk.

Det kan vores værktøjer hjælpe med og derfor har vi skræddersyet et forløb til nye ledere som udover at være en økonomisk og tidsmæssig overskuelig investering også meget vel kan være udslagsgivende for hvor godt de nye ledere kommer fra start.

Det får den nye leder
 • Den nye leder udfylder en Thomas PPA/DISC som giver indblik i adfærdspræferencer, grundlæggende motivation, styrker og potentielle begrænsninger ift. ledelsesrollen.
 • Tilsvarende udfyldes en Thomas HPTI/personlighedstest som måler på de 6 mest afgørende dybereliggende personlighedstræk som kan hjælpe lederen til vigtig indsigt i vedkommendes ballast på det fundamentale plan, og hvor vedkommende skal være opmærksom ift. eksempelvis niveauet af samvittighedsfuldhed, robusthed og kompleksitetshåndtering som leder.

Der følges op med grundig feedback på begge i forhold den konkrete ledelsessituation.

 • 2 timers mini-workshop med fokus på DISC som i al sin enkelhed faktisk er det optimale ledelsesværktøj.
 • Pakken inkluderer op til 5 PPA/DISC profiler som udfyldes af personer i direkte reference til lederen.
 • Der arbejdes med ledelse af de konkrete profiler.

”Forløbet hos Thomas har givet mig en god forståelse for både mine kollegaer og mig selv som leder. I forløbet fik jeg mulighed for vende specifikke cases og fik hjælp til ledelsesværktøjer jeg kunne gå hjem og benytte med det samme.  Netop den pragmatiske tilgang har gjort at de tankesæt og værktøjer jeg fik hjælp til, fortsat er nogle jeg benytter mig af i dag. Som ny leder er jeg stærkt overbevist om at jeg i dag står meget bedre stillet, end hvis jeg ikke havde gennemgået dette forløb”.

Chris Brandt Wahl, E-commerce Manager, Fri Bikeshop

Hvem er forløbet til?

 • Forløbet er til alle der står på tærsklen til deres første lederjob uanset tidligere erfaring
 • Forløbet henvender sig til dem, som godt kunne bruge nogle let anvendelige ledelsesværktøjer i kassen og lidt mere indsigt i egen profil, styrker og begrænsninger ift. ledelse.

Det får du ud af forløbet

 • Indsigt i egne ledelsesmæssige styrker og svagheder
 • Konkret indsigt i det team, du leder/skal lede
 • Råd og vejledning til teamets opmærksomhedspunkter ift. svagheder og styrker
 • Et langt bedre udgangspunkt for at kunne lede og udvikle
 • Mulighed for at arbejde med specifikke cases fra din dagligdag

Praktik & Pris

 • Det praktiske forløb aftales individuelt, så det passer til jeres tidsrammer.
 • Forløbet kan både være fysisk, online eller en kombination.
 • Ring til os på 4449 1017 for at høre mere eller send os en mail på: info@thomasint.dk
 • Pris
  20.000 kr. ex. moms

”I mit forløb hos Thomas fik jeg konkrete indsigter i det team, jeg skulle ind og lede. Det gav mig værdifulde værktøjer og gode forudsætninger for at tilgå min nye rolle bedst muligt, og fungerede som en smutvej til at lære mine teammedlemmer bedre at kende og en forståelse for, hvordan de helst vil ledes. Jeg fik desuden kastet et blik på mine personlige egenskaber, og fik identificeret både forcer ift. ledelse, men også mulige udfordringer, som jeg skulle være opmærksom på. Alt i alt et rigtig givtigt forløb som opstart til et nyt job indenfor ledelse”.

Pernille Vejle-Cassøe, Marketing Manager, Fri Bikeshop

”Jeg har som led i organisationsudvikling benyttet mig af Thomas International med henblik på at klæde Chris og Pernille på i deres nye stilling med team-ledelse. For mig har det været et vigtigt værktøj i udviklingen af mine kollegaer til at varetage en ledelsesrolle. Både ift. at drive en god dialog ud fra profil og kompetencer, men også for at identificere den enkeltes styrker i et lede samt udviklingsområder”.

Mathias Duelund, Head of Marketing & E-commerce (CMO), Fri Bikeshop