GIA - bringer jeres rekrutteringer til næste niveau

Forskningen peger på, at intelligens kan være afgørende for medarbejderens evne til at levere præstationer på et relevant niveau. En certificering i Thomas GIA (General Intelligence Assessment) giver dig mulighed for præcist at vurdere, hvilket niveau den enkelt medarbejder matcher optimalt

Kort sagt, så får du et værktøj, som du kan bruge til

 • At filtrere de bedste ansøgere

 • At undgå subjektive vurderinger

 • At sikre mere træfsikre rekrutteringer

 • Performance management – ledelsesværktøj

 • At sikre passende intellektuelle udfordringer til medarbejderen

 • At øge chancen for succes; for medarbejder og organisation

Thomas GIA2024-03-13T14:38:25+01:00
Tænker du nogle gange på om den kommende medarbejder:
 • Kan levere og eksekvere jobrollens opgaver?
 • Kan blive en highflyer i organisationen?
 • Kan klare et varierende mentalt pres i jobbet?
 • Hurtigt kan omstille sig til nye og udfordrende opgavetyper?
 • Hurtigt kan sætte sig ind i og løse komplekse opgaver?
 • Kan overskue tingene, når der er pres på?
 • Kan bringe jeres produkter og serviceydelser til et unikt niveau?

Så er en Thomas GIA certificering præcis det, du har brug for.

Hvad kan du bruge

GIA til?

Thomas GIA giver dig en unik nøgle til at:

 • Nå mere træfsikre rekrutteringer
  GIA sikrer, at kun de bedste kandidater når frem til afsluttende interviews. Det sparer både jeres og kandidaternes tid.
 • Fjerne subjektivitet og gætværk
  GIA lyver ikke – den giver en præcis assessment af ansøgerens kognitive niveau. Og en unik mulighed for at vurdere match med jobbet.
 • Matche mod organisationens niveau
  GIA måler personens intelligens – i forhold til andre. Dermed får I også en unik mulighed for at vurdere testpersonens samspil med øvrige medarbejdere i jeres organisation.
 • Designe effektive onboarding forløb
  Lavere GIA niveauer skal have et andet onboarding forløb end højere – for at blive effektive i jobbet. Et skræddersyet onboarding forløb betyder mere end de fleste tror.

Hvorfor skal du bruge

GIA?

Det skal du fordi

 • GIA er markedets mest præcise intelligenstest
  GIA er en standardiseret intelligenstest, der løbende gennemgår ekstern kvalitetsauditering.
 • GIA er en unbiased måling
  GIA giver alle testpersoner en lige og fair mulighed for at maksimere deres præstationer i testen.
 • Du kan bruge GIA på alle niveauer
  GIA kan udfyldes af alle. Den kræver få forudsætninger og er dermed en fair test i relation til de fleste medarbejdergrupper.
 • Du får en klinisk intelligensmåling – IQ
  GIA fortæller intet om, hvad kandidaten har lært. GIA fortæller, hvad kandidaten KAN lære og hvor effektivt.

Hvordan kommer du i gang med

GIA?

Du skal på kursus, hvor du får:

 • Grundig træning med cases
  i den information, du henter fra en GIA test, og indbygget i vores cases får du forståelse for, hvordan intelligenstestning og personlighedstestning bliver til et effektivt makkerpar. Det er her 2+2 giver 5!
 • Sikker indføring i GIA testens konstruktion
  GIA er en detaljeret intelligensmåling, der er designet efter det europæiske psykologforbunds standarder.
 • Gennemgang af styrker og begrænsninger ved intelligenstestning
  Intelligensmåling er et voksende behov i mange organisationer. Derfor er det vigtigt at kende forskellen på forskellige typer af test indenfor området.
 • Nem feedbackguide
  Du får en nem nøgle til at afrapportere testresultaterne. Du har adgang til både en superbrugerrapport, og en feedbackrapport til testpersonen. Nemmere bliver det ikke.
Hvad sker på kurset?

På certificeringskurset, der varer 1 dag får du:

 • Grundig indføring i GIA testens 5 kognitive dimensioner
  GIA er en detaljeret og præcis intelligensmåling opdelt i 5 separate delmålinger – hver med fokus på en bestemt kognitiv kapacitet. Vi kan derfor ikke blot vurdere det overordnede niveau, men også få indsigt i hvilke af hjernen, der fungerer bedre eller dårligere.
 • Tips til implementering af GIA
  Hvordan og hvornår implementerer du GIA bedst i jeres processer, så I får det maksimale udbytte af investeringen i GIA.
 • Rapporter – både til dig og kandidaten
  Vi gennemgår begge rapporttyper. Disse skriftlige rapporter, der dækker både jeres og kandidatens behov, er effektive værktøjer i din brug af GIA – de gør ganske enkelt din hverdag nemmere.
 • Omfattende brugermanual
  Du får din egen brugermanual, der, foruden at give grundig GIA information, gennemgår en række relevante områder i relation til intelligenstestning.
Hvad sker efter kurset?

Efter certificeringen kan du med det samme:

 • Se effekten af dit kursus
  Du kan nemlig allerede dagen efter kurset teste og der straks sikre dig, at du får de bedste ansøgere til jobbet.
 • Give lederen mere præcise råd
  Ledere har det med at forelske sig i en kandidat. GIA giver dig gode argumenter til den dialog; for og imod.
 • Inddele kandidater
  Hvis du skønner, at testpersonens GIA niveau ikke matcher jeres krav i jobrollen, er der god grund til at foretrække andre kandidater.
 • Benchmarke
  Efterhånden som flere og flere af jeres kommende medarbejdere har udfyldt GIA, vil du typisk begynde at kunne danne dig et billede af, hvilke GIA niveauer som fungerer bedre eller dårligere i jeres organisation. Når du har underbygget de første betragtninger, kan du begynde at italesætte det overfor jeres ledere. I får en benchmark for effektive medarbejdere.
Hvad får du ud af kurset?

Med dit Thomas GIA certifikat får du løftet dine rekrutteringskompetencer til et nyt niveau. GIA giver dig et præcist værktøj til at kortlægge ansøgeres mentale kompetencer – en afgørende brik til at sikre præstationer over gennemsnittet.

Så, uanset om du er leder eller HR specialist, vil Thomas GIA hjælpe dig med at skabe mere klarhed og træffe klogere beslutninger i relation til rekruttering, fastholdelse og udvikling

Og så den tekniske del

 • Assessmenttype: Klinisk intelligenstest – med fokus på flydende intelligens
 • Format: Standardiseret online test
 • Tilgængeligt på: 20 sprog
 • Tidsforbrug: 40 minutter, inklusive grundig vejledning og prøvespørgsmål
 • Administrationsret: 1 dags certificeringskursus
 • Validering: Løbende validering og kvalitetsauditering i hos BPS (British Psychological Society)

FAQ

Hvad er en intelligenstest?2023-09-14T13:32:39+02:00

En veldesignet intelligenstest skal afdække, hvor hurtigt & præcist personen kan arbejde i hovedet og hvor komplekse opgavetyper, personen kan overskue og løse. Der findes en række testtyper, som berører området, men kun få som kan kaldes for kliniske intelligenstest. Thomas GIA er en klinisk intelligenstest. Foruden de nævnte kriterier skal en intelligenstest kunne tilbyde, at personens præstationer sammenlignes med andre.

Hvad er forskellen på en intelligenstest og en personlighedstest?2023-09-14T13:40:31+02:00

Området er præget af lidt forvirring, fordi man f.eks. bruger begrebet Emotionel Intelligens om personens følelsesmæssige tilgang til at forstå andre og løse problemer. Det er i virkeligheden ikke en intelligenstest, men en personlighedstest. Thomas GIA måler intet omkring personlighed, men har udelukkende fokus på hjernens evne til at løse opgaver.

Hvad er formålet med at implementere intelligenstestning – er det ikke tilstrækkeligt med personlighedstest?2023-11-22T12:56:25+01:00

Både .. og. Personlighedstest bringer organisationer langt i en forståelse af, hvordan personens adfærd og personlighed vil påvirke vedkommendes muligheder for at blive en succes i en jobrolle. Og viser, hvordan personen skal ledes og motiveres.

Men én vigtigt ting mangler: Vi lever alle i en hektisk verden, hvor vi, i et måske hastigere tempo end tidligere, mødes af stigende krav til at kunne omstille os til nye og udfordrende opgavetyper og organisationsformer. Dertil kommer en stigende kompleksitet. En veldesignet intelligenstest giver mulighed for at foretage en præcis vurdering af personens muligheder, netop for at kunne løse opgaver hurtigt, præcist og med den krævede dybde.

Hvorfor kan en kandidat score forskelligt i forskellige evnetests?2023-09-14T13:42:23+02:00

Ja, der er forvirrende, men svaret er enkelt. Hvis 2 evnetests er opbygget efter samme design, overholder gængse krav til konstruktion og er søsat til at måle det samme, ja så må forventes, at resultaterne vil ligge i samme område. Problemet er, at der er meget få intelligenstest, som ligner hinanden i design og som har samme fokus i målingen. Ofte måler de noget forskelligt og derfor er resultaterne også forskellige. GIA er designet til at afdække et begreb, som kaldes for ”fluid Intelligence/flydende intelligens” og handler udelukkende handler om, hvor hurtigt hjernen kan bearbejde informationer; altså proceshastigheden.

GIA måler ikke personens indlærte erfaringer, i modsætning til hvad mange andre evne-/færdighedstest gør