Thomas HPTI – Forudsig succes og potentiale på arbejdspladsen

Thomas HPTI er nyeste generation BIG Five test der stiller skarpt på præstationer i en JOB sammenhæng - og dermed giver dig mulighed for fx at vurdere potentiale for succes i ledelsesroller

Med HPTI kan du:

 • Måle robusthed og risikovillighed

 • Skabe relevant og målrettet udvikling

 • Afdække selvdisciplin / selvmotivering

 • Spotte fremtidens ledere og effektivisere jeres succession planning

 • Vurdere evnen til at håndtere komplekse problemstillinger

 • Identificere potentielle skyggesider eller derailers

Thomas HPTI2024-05-07T08:22:46+02:00
Ville du ønske I kunne forudsige:
 • Hvordan en person vil reagere under stort pres?
 • Om en leder vil kunne drive komplicerede processer?
 • Hvordan personen vil trives i et konkurrencepræget team?
 • Hvor godt lederen holder fast når det bliver svært og går op af bakke?
 • Om kandidaten har skyggesider eller derailers der kan vælte korthuset?

Så er Thomas HPTI præcis det, du har brug for.

Hvad kan du bruge
HPTI til?

Thomas HPTI giver dig en unik nøgle til at:

 • Identificere fremtidens ledere
  Fordi ikke alle har potentialet til succes i roller med stort pres
 • Målrette udviklingsaktiviteter
  Så ressourcerne optimeres
 • Undgå udbrændthed
  Og dermed reducere uønsket personaleomsætning og sygemeldinger

Hvorfor skal du bruge
HPTI?

Det skal du fordi:

 • En leder er ikke bare en leder
  Alle ledelsesroller er krævende, men ikke alle ledelsesroller kræver det samme. I skal stille skarpt på jobkravene
 • I opnår større engagement og trivsel
  Når I ved hvad jeres nøglemedarbejdere er gjort af, kan I bedre understøtte deres udvikling
 • Det er dyrt at lade være
  Gætværk, hastværk og mavefornemmelser svarer til at købe et skrabelod. Med videnskaben i ryggen kan I rekruttere mere præcist

Hvordan kommer du i gang med HPTI?

Du skal på kursus, hvor du får:

 • Intensiv træning
  i de 6 personlighedstræk, som Thomas HPTI måler på, og som er signifikante for succes i ledelse på forskellige niveauer
 • Dyb indsigt i tolkning af resultatet
  Dermed kan du straks bidrage med værdifuld og fokuseret information ift. kravprofiler, rekruttering og udvikling af ledelsesroller
 • Værktøjer til feedback
  Så du er klædt optimalt på til en meningsfyldt og fokuseret dialog
Hvad sker på kurset?

På certificeringskurset, der varer ca. 1 dag får du:

 • Grundig introduktion til de 6 træk i Thomas HPTI
  Samvittighedsfuldhed, Emotionel robusthed, Åbenhed overfor nyt, Risikovillighed, Håndtering af kompleksitet og Konkurrencemindedhed. Og ikke mindst får du en forståelse for hvorfor det er vigtige træk og hvordan de kan se ud.
 • Intensiv træning i tolkning
  Du bliver klædt på til at tolke scorer og ikke mindst konsekvenserne af samspillet mellem trækkene.
 • Værktøjer fra kravprofiler til feedback
  som sikrer, at du kan arbejde struktureret og professionelt i hele processen.
 • Maksimal fleksibilitet
  Kurset er udarbejdet som online selvstudie, så du med blanding af videoer, opgaver og læsning sikres indlæring i eget tempo og tilpasset din kalender.
 • Certifikat
  Personligt certifikat, som sikrer dig brugsret til værktøjet i hele verden.
 • En omfattende og fyldestgørende manual
  En digital manual med alle de nødvendige checklister og oversigter samlet i ét opslagsværk.
 • Mulighed for deltagelse i HPTI Masterclasses
  Som certificeret har man gratis adgang til at deltage i Thomas International HPTI Masterclass. Disse afholdes som live webinarer og brugen af HPTI trænes via praksisnære og udfordrende cases.
 • Individuel opfølgning med kvalificeret Thomas konsulent
  Så du sikres optimal brug i netop din situation.
Hvad sker efter kurset?

Efter certificeringen kan du med det samme:

 • Udarbejde jobkrav
  Med værktøjerne til at prioritere krav til træk og scorer for en given jobrolle.
  Når du ved, hvad der skal til for at lykkes i en jobrolle, er det ulige meget lettere at sikre rette match blandt potentielle kandidater.
 • Sikre bedst mulige støtte
  Du kender personens absolutte styrker og mulige begrænsninger udi ledelse, så du kan byde med ind med tiltag hvor det er nødvendigt.
 • Give feedback og coaching
  Konkret feedback og relevant coaching er værdifuld for alle ledere. Du kan nu gøre det med udgangspunkt i videnskabelig analyse.
 • Blive værdifuld sparringspartner
  Omkring ledelsesudvikling for alle interessenter i organisationen.
 • Få sparring
  Dit Thomas team er altid klar til at supportere og sparre både med teori, tolkning og system.
Hvad får du ud af kurset?

Med Thomas HPTI får du et dybdegående, validt og reliabelt værktøj, som fokuserer udelukkende på den del af personligheden som er relevant for jobrollen.

Du får dermed værktøjerne til at tilføre værdifuld indsigt til rekruttering og udvikling af ledere på alle niveauer.

Med videnskaben i ryggen får du mulighed for at levere præcision og viden, som gør en afgørende forskel – både for organisationen og den enkelte

Og så den tekniske del

 • Assessmenttype: Trækbaseret BIG Five personlighedstest
 • Format: 78 spørgsmål. Likert skala
 • Tilgængeligt på: 24 sprog (samt varianter af engelsk, fransk, portugisisk og spansk)
 • Tidsforbrug: 10-15 minutter
 • Administrationsret: 1 dags certificeringskursus
 • Validering: Løbende validering og kvalitetsauditering i hos BPS (British Psychological Society)

FAQ

Hvordan er Thomas HPTI anderledes end andre test?2023-09-18T14:27:30+02:00

Thomas HPTI er udviklet i FIVE FACTOR MODEL framework og er dermed en Big Five test.

Men i stedet for at måle på den komplette personlighed, som er lidt af en mundfuld og ofte også ude af proportioner i erhvervsmæssig sammenhæng, så er Thomas HPTI udviklet til KUN at måle på det som er relevant for arbejdssituationen.

Som resten af Thomas-palletten er det dermed et værktøj som er super fokuseret, relevant og let tilgængeligt og anvendeligt uden at det går på kompromis med seriøsitet, validitet og dybde.

Hvorfor skal vi teste personlighed?2023-09-18T14:26:26+02:00

Det skal vi fordi de fleste jobroller under tiden indebærer en vis mængde pres, og når mennesker kommer under pres, så kommer vores personlighed også til udtryk. Tænk på det som et filter hvor øget tryk gør, at det vi normalt holder for os selv, siver igennem – og endda fosser ud.

Derfor vil vi gerne vide hvad vi er gjort af, så vi eksempelvis ved hvor meget pres der tåles, hvor stor kompleksitet vi kan håndtere før filmen knækker eller i hvor høj grad vi formår at holde snuden i sporet. Ikke hvad vi har præferencer for men hvad vi reelt kan

Hvad er en personlighedstest?2023-09-18T14:24:53+02:00

Personlighed er i modsætning til adfærd ikke umiddelbart synlig for andre. Vi siger, at personligheden er den del af os, som ligger under overfladen – eller det vi er gjort af på de indre linjer. Den er heller ikke altid synlig for os selv. Indtil vi interesserer os for, hvordan vi agerer og reagerer.

Personlighed er vores fundament, som skabes delvist i meget tidlig barndom og delvist genetisk bestemt. Udviklingen er aftagende og når man er ”færdig”, er personligheden så dybt rodfæstet, at den betragtes som meget stabil. Det er ikke noget vi går og laver om på og ikke noget vi kan udvise fleksibilitet i på samme måde som med adfærd.

Når man tester personlighed, måler man på en række træk. Dvs. man kortlægger tilstedeværelsen eller fraværet af nogle træk.

Gennem årtier er der opnået stor videnskabelig enighed om, at personlighed måles bedst i det, der hedder FIVE FACTOR MODEL eller Big 5, som dækker over 5 grundlæggende træk, som altså validt beskriver personlighed.

O for Openness
C for Conscientiousness
E for Extraversion
A for Agreeableness
N for Neuroticism

OCEAN som huskeregel

Kan HPTI kun bruges på ledere?2023-09-18T14:28:50+02:00

HPTI kan bruges til ledelse på alle niveauer og i virkeligheden til at måle personligheden i erhvervssammenhæng i al almindelighed. Værktøjet er oprindeligt udviklet med fokus på hvad der skal til for at få succes i topledelse. Hvordan potentiale ser ud rent personlighedsmæssigt.

Men alle jobroller som indebærer selv et moderat pres kan med fordel besættes med et kig på personlighed.

Betragtningen er, at jo højere ledelsesniveau du når, jo større er presset, men som i mange andre sammenhænge handler det mere om at vurdere kravene til jobbet og derefter matche optimalt og arbejde med det der er end det handler om at finde nåle i høstakken.