Lederens strategiske vindue

Ledelse handler om at kunne mestre mange discipliner, gående fra den mere strategiske indsigt til kontrol med de operationelle dele og kunne lede, motivere og udvikle mennesker

Ikke desto mindre vil vi vove pelsen og fremhæve én personlig egenskab, som måske træder tydeligere frem, og det handler om at kunne tage beslutninger. Vi lever i en turbulent verden, hvor der skal tages beslutninger hele ti den ofte med begrænsede informationer til rådighed og under tidspres. Vi kalder det for lederens strategiske vindue – det øjeblik, hvor vinduet står åbent til at træffe en indsigtsfuld, rettidig, nødvendig, effektiv beslutning – som vinder respekt hos både medarbejdere og andre interessenter. Misser en leder denne mulighed eller slet ikke ser, at vinduet er åbent, tabes enorme mængder af ledelsesmæssig anerkendelse og gennemslagskraft – lederens rolle kan diskuteres.

Kigger vi på DISC profiler, så kan vi spørge os selv, om vi kan hæfte styrker og begrænsninger på de 4 grundlæggende adfærdstræk – med udgangspunkt i evnen til at agere, når det strategiske vindue er åbent.

Vi kan da prøve:

Styrker Potentielle begrænsninger / svagheder
HØJT D Høje D`er elsker at tage beslutninger og føler ganske enkelt, at deres selvværd og selvrespekt stimuleres af evnen til at tage beslutninger.

D-typer ser enhver situation som en ”beslutningssituation”

Udfordringen kan være, at D-typer kun har fokus på det at tage en beslutning. De bruger måske mindre tid på at tænke igennem, om tidspunktet er det bedst tænkelige. Derfor kan D-typers beslutninger være forhastede og ikke gennemtænkte og som resultat, kan be- slutningen miste kraft eller betydning.
HØJT I Generelt er høje I`er visionære i deres tilgang til at agere og vil ofte se det strategiske vindue som åbent – helt generelt. Udfordringen kan være, at I-typer er så optimistiske (”det vil alt sammen løse sig…”), at de relativt sent erkender, at der må og skal ageres. Man kan sige, at I-typer måske ikke indser alvoren i den givne situation og derfor misser tidspunktet, hvor de kan tage en optimal beslutning. Denne udfordring forstærkes yderligere af I-typernes behov for at skabe konsensus, som vil kræve ekstra tid.
Er beslutningen konfliktfyldt, så kan I-typer tøve i beslutningssituationer
HØJT S Generelt kan man sige, at S-typer har en god forståelse for nødvendigheden af at agere.
S-typer har mange gange en nærmest intuitiv fornemmelse for, at noget er galt, og der skal handles.
S-typen kan i denne situation have lidt modsatrettede følelser. Velorganiserede som de er, så ræsonnerer de sig frem til behovet for en beslutning, men den indbyggede frygt for, hvad forandringen kan medføre, vil øge risikoen for, at S-typen ikke udnytter det strategiske vindue.
Hvis tempoet i kravene eller forventninger hos interessenterne er præget af pludselige skift i forskellige retninger, så vil det yderligere forstærke problemet for S-typerne – med at få taget rettidige beslutninger.
Selvom S-typer handler når det strategiske vindue er åbent, så kan beslutningen også mangle tyngde, fordi de måske ikke er tydelige nok i kommunikationen omkring en beslutning.
HØJT C Analyserende, systematiske og procedureagtige som C-typer er, vil de ofte være i stand til at analysere sig frem til behovet for at agere eller handle. Man kan sige, at de næsten kan læse det i ”planen” og procedurerne, hvornår det er rettidigt at handle – og det gør de så. Forudsætningen for at styrkesiden kan komme til udtryk er dog, at det omgivende miljø er stabilt, og man derfor kan forudsige fremtiden.

Derudover kan C-typer stivne i procedurerne og derfor have svært ved at acceptere, hvis forudsætningerne skrider og dermed det ”rette tidspunkt” for en beslutning.

(Eksempel: Vores nuværende model 467 skal udskiftes i 2025, når maskinen er slidt, men efterspørgslen efter 467 falder drastisk)

Del denne blog/artikel