Rekruttering med Thomas TEAMS

Findes den perfekte medarbejder til det perfekte team?

Næppe, men vi kan jo arbejde på det, og vi kan i hvert fald sikre os, at vi har de rigtige kompetencer i teamet – både de faglige og de personlige. I dette indlæg kigger vi kun ind i problemstillingen om hvilke adfærdsmæssige kompetencer, som kræves i et team.
Teamrolle-teori

Der findes forskellige skoler indenfor teamrolle-teori. En af de mere gængse tager udgangspunkt i, at alle persontyper bør være repræsenteret i et team – for at det kan fungere effektivt. Der er naturligvis den sandhed i det, at hvis alle personlige kompetencer er repræsenteret i et team, så har teamet meget at byde ind med, og der kan opstå en god teamdynamik. Det kræver dog ubetinget, at teamet forstår og anerkender bredden i teamets kompetencer.

Thomas lægger et lag mere på den gængse teamrolle-teori

Vi anerkender, at det kan være en fordel at have forskellige persontyper repræsenteret i mange teams, MEN man må ikke glemme, at ethvert team typisk stilles overfor krav, som ofte er defineret af interessenter i omverdenen. Det kan være en direkte leder, den øverste ledelse, eksterne interessenter, f.eks. aktieejere som stiller krav til nogle overordnede værdier.

Det er, efter Thomas Internationals mening, derfor ligeså vigtigt at kigge på, hvilke krav eller standarder et team skal leve op til. Hvis de krav eller måske snarere succeskriterier, som et team skal leve op til, for at man kan sige, at teamet er succesfuldt, kan beskrives og er relativt entydige, ja så har vi også en mulighed for at afdække hvilke adfærdsmæssige kompetencer, som nødvendigvis må være tilstede i teamet.

Hvis et team bliver mødt af konstante krav om at levere resultater under tidspres og modstand, så er det vores vurdering, at der skal være en overvægt af højt D og lavt S i teamet. Det vil sikre en konstant fokus på at levere resultater – næsten for enhver pris. Det kunne f.eks. være et salgsteam, som står foran en aggressiv salgsopgave.

Bliver et team derimod mødt af krav om at undgå risici og dårlig kvalitet, så er det vores vurdering, at der bør være en overvægt af højt S + C i teamet. Hos os i Thomas International Danmark A/S bliver man naturligvis lidt erhvervsskadet og tænker i ”profiler”, men for ca. 1 år siden deltog undertegnede (Lars Madsen) i en rundvisning hos Airbus flyfabrikken i Hamborg, hvor vi på en 2 timers rundtur fik indblik i den del af verden (kan i øvrigt stærkt anbefale et besøg). Man fornemmede allerede ved indgangen, at her foregik al aktivitet ud fra en grundig overvejelse, og man observerede ingen forcerede processer. Og ja, de mennesker som viste os rundt, var ikke blandt de mest sprælske – vi fik en nøgtern og faktuel fremstilling af flyproduktion – helt typisk høje S + C træk, hvilket jo netop er de træk, der sikrer, at vi trygt kan sætte os op i en flyvemaskine. Forestil jer en gruppe af høje D’er og Høje I`er, som bliver bedt om at samle et fly!!!

Kan omverdenens krav sættes ind i et skema

Thomas Team Analysen, som er et overbygningsværktøj til selve PPA/DISC systemet, giver dig en unik mulighed for at få belyst, hvad der egentlig skal til, for at jeres teams kan fungere mere succesfuldt.

Thomas Team Analysen består af 2 dele. Første del hedder Ideel Team Kultur. Fastlæggelse af den Ideelle teamkultur tager udgangspunkt i et spørgeskema (ganske som du kender hos DISC kravprofil skemaet).

Når interessenter – lederen af teamet, teammedlemmer, eller hvem I nu vil inddrage – har udfyldt et enkelt spørgeskema, hvor de bliver bedt om at prioritere en række adfærdsmæssige kompetencer, så trykkes på en knap, og dit Thomas online system danner straks en DISC Ideel Team Kultur profil. Den kan revurderes inden man går videre. Når interessenterne er enige, så kan man gå videre og se resultatet. Ydermere omsættes DISC strukturen til alment anerkendte teamroller (som f.eks. Netværker…etc.), der gør det nemt for at alle at forstå.

Eksempel på en Ideel Team Kultur

Ideel team-profil Krævede teamroller:

  1. Netværkeren
  2. Idémanden
  3. Netværkeren
Den Aktuelle Team Profil

Når vi har dannet et billede af, hvilke adfærdsmæssige kompetencer, som sandsynligvis skal være tilstede i teamet for at det kan opnå succes, så kan vi begynde at sætte vores team sammen eller analysere et bestående team.

Har du allerede udført en PPA/DISC på teammedlemmerne, så kræver det blot 2 minutters arbejde. Du skal logge på din Thomas online konto, oprette et team, og så kan du tilføje teammedlemmer fra din database.

Herefter dannes en overordnet beskrivelse af, hvilke adfærdsmæssige kompetencer, der er mere eller mindre af i teamet – hvilke DISC faktorer er der flere eller færre af i teamet. Det udmønter sig igen i en fælles DISC profil for det aktuelle team, en beskrivelse af teamroller i teamet og der følger en længere rapport, som gennemgår teamets typiske styrker og begrænsninger.

Eksempel på en Aktuel Team Analyse

Nu bliver det spændende – GAP analysen

Hvis et team skal fungere hensigtsmæssigt, så skal der være en vis grad af match mellem den opstillede kravprofil og de aktuelle adfærdstræk i gruppen. I modsat fald er der en risiko for, at teamet ikke har tilstrækkelig fokus på omverdenens krav og forventninger eller besidder de kompetencer, der skal til for at leve op til omverdenens krav. GAP analysen giver vurdering af match og potentielle farer ved manglende match.

Hvordan passer Thomas Team Analysen ind i rekruttering?

Thomas Team Analysen fungerer dynamisk, fordi du altid kan indsætte og fjerne personer fra din aktuelle teamanalyse , hvorefter modellen straks beregner konsekvensen af ændringen – og det koster ikke ekstra. Dermed kan du, i enhver rekruttering, hurtigt få et grundlag for at vurdere:

  1. Om den nye ansøger samlet set giver et bedre match mod den opstillede Ideelle Team Profil (kravprofilen), eller vil det betyde, at ”gap`et” bliver større og dermed potentielt giver nogle udfordringer?
  2. Kan vi nyttiggøre personens værdier i teamet, og hvordan får vi synliggjort de værdier, som ansøgeren kan bringe ind i teamet?
  3. Hvordan vil personen interagere med de andre teammedlemmer? Kan der opstå konflikter?

og dermed undgå overraskelser, når først personen er tilgået teamet.

Har jeg adgang til teamanalysen?

For at få åbnet for Thomas Team på din konto, så kræver det, at du deltager på et 3 timers online forløb. Det koster 1495,- kr. Derudover koster brugen et antal af de velkendte units eller en tillægslicens til din årslicens.

Her kan du læse mere om Thomas TEAMS

Du kan også med det samme booke dit kursus her

Del denne blog/artikel