Sådan reducerer du automatisk bias i rekrutteringsprocessen

Det er næsten uundgåeligt ikke at have en eller anden form for menneskelig bias, når man rekrutterer. Bias kan både være bevidst og ubevidst, men du kan komme en stor del af det til livs ved at implementere tests i rekrutteringsprocessen. På den måde reducerer I automatisk bias og sikrer en mere retfærdig og objektiv vurdering af kandidaternes evner og kompetencer.

Hos Thomas International udfører vi løbende forskning og udvikling for at sikre, at vores testværktøjer er nøjagtige og retfærdige for alle, uanset køn, etnicitet, socioøkonomisk baggrund eller andre demografiske kategorier. Det gør vi på følgende måder:

  1. Validitet og reliabilitet
   Alle Thomas’ tests er godkendt og registreret hos British Psychological Society (BPS), som følger retningslinjerne fra European Federation of Psychologists Associations (EFPA).Det betyder, at alle Thomas’ tests opfylder strenge krav til reliabilitet, validitet, nøjagtighed og retfærdighed, som ikke matches af de fleste markedsalternativer. Vores testværktøjer er valide og pålidelige dvs. at de måler det, de er beregnet til at måle, og resultaterne er konsistente.
  2. Nøjagtighed
   Thomas’ dedikerede team af psykometrikere og dataanalytikere forbedrer løbende nøjagtigheden af ​​ test- og analyseresultaterne gennem benchmark-forskning og stadigt ekspanderende globale datasæt. Vi udvikler løbende robuste normgrupper (store stikprøver baseret på den erhvervsaktive befolkning i et land) for at sikre, at alle test- og analyseresultater sammenlignes med passende standarder for størst mulig nøjagtighed. Det gør os i stand til at demonstrere pålidelighed på tværs af sprog og kulturer.
  3. Eliminerer sprog- og kulturbias
   For at minimere indvirkningen af ​​geografiske, kulturelle og andre potentielle skævheder på vores testværktøjer udfører vi løbende forskning og udvikling for at sikre, at test- og analyseresultaterne er afbalancerede og retfærdige på tværs af forskellige kulturer, sprog og demografi.
  4. Klare og præcise instruktioner
   Thomas-platformen giver kandidater klare instruktioner om, hvad vores testværktøjer måler, og hvordan de bedst gennemføres. Inden man påbegynder en Thomas test eller analyse, præsenteres brugeren for yderligere information om test- eller analyseformatet, svarstilen og hvordan man får mest muligt ud af testoplevelsen.
  5. Undgå diskrimination
   Det er alfa og omega, at testudbydere sikrer, at deres testværktøjer ikke uretfærdigt diskriminerer mod individuelle eller gruppekarakteristika, såsom race, køn, alder eller handicap!Udvikling af alle Thomas testværktøjer involverer grundig forskning i gruppeforskelle efterfulgt af validering af, at ingen gruppe er begunstiget eller dårligt stillet. Vi investerer betydelig tid i oversættelser og lokalisering af vores testværktøjer, så brugerne får en tilsvarende oplevelse på deres foretrukne sprog. Vi udfører anvendt forskning for at efterprøve, at vores testværktøjer reducerer virkningerne af ubevidst bias.
  6. Rapportering og fortolkning af resultater
   Testudbydere skal levere klare og nøjagtige rapporter om testresultaterne og sikre, at disse resultater fortolkes korrekt af brugerne. Vores mål er, at alle, der gennemfører en Thomas- test eller analyse, lærer noget om sig selv. Vores platform viser øjeblikkeligt resultatet af deres adfærds-, personligheds- og kognitive test, afhængigt af hvad de er blevet bedt om at fuldføre.
  7. Eftersyn, evaluering og løbende forbedringer
   Testudbydere bør løbende overvåge og forbedre deres tests for at sikre, at de forbliver retfærdige og effektive. Thomas har teams af psykologer, dataanalytikere, indholdsansvarlige og undervisere, som konstant forbedrer udviklingen og anvendelsen af ​​ den videnskab, som understøtter vores testværktøjer. Vores teams udvikler løbende vores testværktøjer for at forbedre deres psykometriske performance, dens manifestation i vores produkter og den måde, vi leverer denne indsigt direkte til kunderne.

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Thomas’ testværktøjer kan hjælpe dig i rekrutteringen? Tøv ikke med at kontakte os. Det gør du her.
Du kan læse mere om alle vores tests her.

Del denne blog/artikel