Kalder du dig leder?

Ledelse er ikke en titel, men det, du gør

Af Dr. Mark Slaski – Organisational Psychologist, WorkplaceBuzz

I den post-pandemiske verden vil succesfulde ledere være dem, der for alvor kan åbne op for potentialerne i deres teams og styrke dem – vi præsenterer 7 ting du skal gøre anderledes allerede nu for emotionelt at engagere og styrke dit team.

En aften i starten af februar 2014, så Carl – en 34 årig flyttemand – nyheder på TV. I overskriften blev det rapporteret, at forfærdelige oversvømmelser var ved at udvikle sig i Cornwall – mange dage med kraftig regn og vind faldt sammen med kraftigt tidevand. Stormbølger og oversvømmelser truede med at ramme mange byer og landsbyer, som klynger sig til den skrøbelige kystlinje i Cornwall – folk havde brug for hjælp!

Carl kunne ikke bare passivt se til, så han forlod sit job og brugte de næste 8 arbejdsdage som frivillig i byen Fowey. Da han ankom, indså han, at han ikke var alene, mange frivillige var samlet, og alle var desperate efter at hjælpe. Organisering og koordinering var mangelfuld, så efter bedste evne påtog Carl sig at danne et team, som fyldte, bar og stablede sandposer. I løbet af de næste par dage, hvor de næsten ikke fik søvn, lykkedes det Carl og hans team at redde ejendomme og levebrød for hundreder af mennesker.

I december 2004 var 10-årige Tilly Smith på ferie med sin familie i Phuket, Thailand. 2. juledag gik hun og forældrene en tur på stranden, hvor hun bemærkede, at tidevandet strømmede ud, og at havet ”sydede og skummede”. Hun huskede, at hun havde set dette tidligere i en geografitime i skolen – at det er advarselssig- naler for en tsunami.

I begyndelsen ignorerede Tilly’s forældre hendes bøn om at forlade stranden, men Tilly var 100% sikker på at en tsunami var nært forestående, og alle var i frygtelig fare. Da hun ikke blev hørt, hævede hun stemmen – hun startede med at råbe ”der kommer en tsunami – vi skal væk fra stranden – løb! Da han så intensiteten og overbevisningen hos sin datter, tog Tilly’s far affære, og sammen med en sikkerhedsvagt løb de rundt på stranden og råbte til alle om at søge mod højere beliggenhed.

Alle begyndte at løbe, der var ren panik

Da de nåede højere op, så feriegæsterne til i rædsel da en stor bølge skyllede op over stranden og smadrede ind i hotellet. På grund af Tilly’s handlinger den dag, blev mere end 100 mennesker på stranden reddet fra tsunamien, som kostede mere end 230.000 mennesker livet i Asien i løbet af få timer.

Ud over læren til os om altid at respektere naturens magt, er fællesnævneren i disse fortællinger lederskab – ”At påvirke en gruppe mennesker til at handle mod et fælles mål”. Hverken Carl eller Tilly opfattede sig selv som ledere og havde heller ikke modtaget nogen form for formel lederuddannelse, men på dagen var deres lederskab spontant, totalt og effektivt.

Vi kan drage to konklusioner ud fra disse begivenheder. For det første er ’ledere’ og ’lederskab’ formodentligt mere udbredt i vores dagligdag end vi lige umiddelbart tænker. Lederskab kan ses alle steder – hvis betingel- serne og omstændighederne er de rette. For det andet kan det kræve, at vores ledere fokuserer på at skabe de optimale psykologiske rammer, hvor medarbejderen kan blomstre, hvor potentialet frigøres og medarbejderen opmuntres til at tage imod udfordringer – en kultur for empowerment.

Traditionelle og rationelle ledelsesmodeller ansporer ledere til at have magt over deres medarbejdere og se dem som modtagere af ledelse. Disse tider med post-Covid transformation vil med stor sandsynlighed kræve en mere progressiv tilgang, hvor medarbejdere i fællesskab skaber og påvirker deres fremtid og en tilgang, hvor lederen sætter retningen, kæmper for de nødvendige ressourcer, fastlægger reglerne, styrker andre og bedømmer handling og resultat.

Men spørgsmålet er stadig – hvordan aktiverer ledere deres medarbejdere og skaber en kultur for empowerment? Med baggrund i videnskabelig forskning præsenterer denne artikel ideer til at skabe større empowerment og disse understøttes af 3 hovedprincipper:

 1. Ledelse er handling – ikke en Post-Covid tiden vil skille sig ud, ikke blot ud fra ’hvad lederen gør’ men vigtigere ud fra ’måden vedkommende gør det på’ – hvordan lederen opfører sig og styrer det psykologiske landskab. Lederen skal udvise emotionel intelligens og skabe tillid og udvise medfølelse og empati. Og indimellem bliver vedkommende nødt til at optræde med kærlig, men hård hånd.
 2. Medarbejdere er emotionelle – i denne usikre og foranderlige tid vil mennesker forvente at deres ledere beroliger dem, støtter dem og giver dem Blot at have en plan er ikke nok, det går ikke uden at der også er passion og et formål. Mennesker er emotionelle og de mest effektive teams vil være de teams, hvis ledere kan løfte, inspirere, begejstre og hjælpe medarbejderne til at vokse.
 3. Mange små handlinger gør en stor forskel – marginal gevinst. Vores research på tværs af mange organisationer viser, at ledere, som udviser et antal bitte små adfærdsændringer, har en signifikant påvirkning på kulturen, engagementet og performance i deres teams.
”Hvordan får du forandring til at holde?
Ved igen og igen at indøve ny adfærd indtil den er automatisk.”

– Daniel Goleman

Med baggrund i disse 3 hovedprincipper kan vi præsentere følgende 7 ting, du som leder kan sætte særlig fokus på.

1.  Skab tillid

Den vigtigste faktor, der er relateret til menneskers engagement, velvære og performance på jobbet, er uden tvivl at have tillid til dem, som vi arbejder sammen med og især til vores nærmeste leder. Følelse af tillid er den lim, som binder gode teams sammen – de kender hinanden ind og ud, de er sammen om det, og de kan stole på hinanden.

 • Tillid bygger på viden. Brug tid på virkeligt at lære dit team at kende – hvad brænder de for, drømmer om og hvilke ambitioner har de?
 • Afsæt tid i møder til ’kend hinanden’ aktiviteter
 • Få mest muligt ud af ethvert samspil og enhver samtale for at skabe tillid. Få samtalerne til at dreje sig mere om dem og mindre om arbejdet – og del noget om dig selv
 • Find måder at vise dit team, at de kan stole på dig – vis at du sætter deres interesser først

2. Lyt

Dygtige ledere forstår, at mennesker har behov for at udtrykke sig emotionelt, og at de samtidig har værdifulde ideer og holdninger. At blive lyttet til får mennesker til at føle sig inkluderede og som en part af teamet. At lytte er hårdt arbejde og kræver en indsats.

 • At give stemme betyder, at man lytter mere end man taler, spørger mere end man dikterer – sørg for at øve dine lytte- og faciliteringsfærdigheder
 • Afsæt tid i jeres møder, så medlemmerne kan lufte deres ideer og meninger
 • Sørg for at opmuntre udfordringer, udpeg en ’djævlens advokat’ for at tilføje lidt kreativ modstand
 • Mål og track engagement og velvære hos dine medarbejdere

3. Skab udfordringer

Det er af største betydning for mennesker, at deres job tilfører et godt niveau af tilfredsstillelse, selvtillid og glæde. Det opnås hovedsageligt via meningsfyldt arbejde, som udnytter vores styrker og dermed giver en god følelse af at præstere.

 • Identificer medarbejderens vigtigste styrker og sårbarheder. Brug styrkerne og sørg for at styre deres sårbarheder
 • Skab kortsigtede udfordringer, så medarbejderen oplever jævnlige succeser – sæt dem til at løse en opgave, som ligger lidt uden for komfortzonen
 • Deleger mere ansvar ved at give andre muligheden for at lede og styre projekter og særlige opgaver
 • Brug psykometri til at afdække medarbejderens styrker og sårbarheder

4. Empower

Effektive ledere er fleksible i forhold til den frihed og autoritet som de giver deres teams. Indimellem vil situationen kræve mere kontrol mens lederen andre gange må indse at det er bedst at trække sig lidt og lade medarbejderne fortsætte på egen hånd. Generelt er mennesker mere engagerede og kreative, når lederen har tillid til at lade dem træffe beslutninger og giver dem frihed og fleksibilitet til selv at vælge, hvordan de vil udføre deres job.

 • Sørg for at udvikle/styrke dine delegeringsfærdigheder og styrk dit team med mere ejerskab og ansvarlighed
 • Vær åben og sørg for at opmuntre medarbejderne til at bruge deres fantasi og kreativitet til at genere nye ideer
 • Sørg for at fremme teamsamarbejde. Når det er muligt, så giv opgaver til par fremfor til individuelle medarbejdere

5. Fjern usikkerned

Den vigtigste årsag til nervøsitet er frygten for det ukendte. Når forandringernes vinde blæser har ledere har en helt afgørende rolle i at sikre klarhed og perspektiv.

 • Anerkend den usikkerhed, der måtte være og fortæl medarbejderne, det du ved og det du ikke ved – vær tydelig og forklar, hvordan du vil sikre mere klarhed
 • Spørg teammedlemmerne hvordan du kan bidrage til at skabe ro og hvilken yderligere information de har behov for. Hvilke bekymringer har de?
 • Del organisationens vision og strategi og især hvordan dit teams bidrag gør en forskel
 • Gør plads til opfølgende samtaler og møder med resumé af diskussionerne, næste skridt og aftalte handlingsplaner

6. Styrk selvtilliden

Dygtige ledere forstår, hvordan anerkendelse medvirker til at kunne øge selvtillid, selvsikkerhed og optimisme. Tillid er hele energien i empowerment. Ros og anerkendelse sættes direkte ind på medarbejdernes emotionelle bankkonto og knytter dem til teamet og dets formål.

 • Gør det til en vane at rose – lad medarbejderne vide, både privat og offentligt, at de er værdsatte
 • Sørg for at opmuntre dine medarbejdere til at dele det med teamet, når de har fået anerkendelse fra kunder og kolleger
 • Ved jeres næste møde så bed hver person om at anerkende en kollegas bidrag
 • Beløn medarbejdere med improviserede taknemmelighedsgaver som eks. firmagaver eller andet (som naturligvis opfylder lovgivningens krav hertil)

7. Invester i udvikling

Der er ingen grund til at medarbejderudvikling skal stoppe i tider med store forandringer. En konstant foranderlig verden betyder, at mennesker vil være nødt til kontinuerligt at indlære og udvikle deres talent og evner. Smarte ledere indser fordelene ved at investere i deres medarbejdere – ikke mindst ved at hæve selvtilliden og skabe en følelse af stolthed.

 • Sørg for hele tiden at holde dig opdateret de nyeste lærings- og udviklingstrends og med alle tilgængelige træningsmuligheder
 • Afsæt tid sammen med medarbejderne til at drøfte deres karriereambitioner og personlige målsætninger. Hvordan kan du hjælpe dem med at lykkes?
 • Giv medarbejderne så mange forskellige oplevelser, som du kan. Skab muligheder for netværk og læring på tværs af organisationen
 • Tilskynd dine medarbejdere til jævnligt at reflektere over deres læring og hvad de kunne have gjort anderledes

Denne triste periode med Covid virus ser indtil videre ud til at fortsætte, men arbejdslivet fortsætter også selvom der hviler en skygge over os. For de fleste mennesker har nye måder at arbejde på vist sig og dermed ændret verden for evigt. Dog vil det være afgørende for økonomien og vækstmulighederne at lederne har evnen til for alvor at åbne for potentialet hos medarbejderne og styrke deres teams. På den måde kan de opbygge en kultur, hvor mennesker føler sig betroede til at kunne samle bolden op og løbe med den!

Ledelse er ikke en titel eller en ret; ledelse er en mangfoldighed af menneskelige adfærdsmønstre. Denne artikels argumentation er, at ledere kan ændre og styrke deres teams ved at agere emotionelt intelligent i nogle helt konkrete situationer og det er ting, som du kan starte med at gøre allerede nu. Selvom du i starten måske føler dig uden for din komfortzone, vil vi alligevel opfordre dig til at prøve blot et par af de ovennævn- te forslag – du vil blive overrasket over resultatet.

Er du interesseret i mere information om, hvordan en god leder ser ud?

Download vores whitepaper ”Top 6 træk hos den succesfulde leder”

eller kontakt os for mere information.

Del denne blog/artikel