Personlighedstræk i ledelse

At personlighedstræk korrelerer med en persons performance, tilfredshed og succes er for så vidt ikke nogen nyhed. Årtiers forskning inden for dette
område har vist, at blandt andet træk som samvittighedsfuldhed og neuroticisme har afgørende indflydelse på arbejdsrelateret adfærd og dermed også på graden af succes med ledelse.

I dette studie går Cuppello, Treglown og Furnham et skridt videre og undersøger, om personlighedstræk adskiller sig mellem personer på forskellige ledelsesniveauer under hensyntagen til demografiske variabler, da det er klart, at faktorer som alder, etnicitet, uddannelse og desværre stadig køn, i sig selv vil forklare en del af variansen i opnået ledelsesniveau.

Stabilitet i træk
En grundlæggende præmis for studiet er desuden, at personlighed er stabil over tid. I den sammenhæng refereres blandt andet til studier, som undersøger, hvad eksempelvis forfremmelse gør ved mennesker. Altså om det påvirker deres personlighed. Forskere er enige om, at der er evidens for både stabilitet og ændring i personlighedstræk. En helgardering? Både ja og nej.
En spændende nylig undersøgelse, som kiggede på personlighedsforskelle mellem ledere og ikke-ledere samt ikke mindst på personlighedsændringer før og efter udnævnelse til leder, fandt, at kommende ledere var mere ekstroverte, åbne, følelsesmæssigt stabile, samvittighedsfulde og villige til at tage risici samt følte, de havde større kontrol og stolede mere på andre end ikke-ledere. De fandt også personlighedsændringer hos nye ledere: De blev mindre ekstroverte, mindre villige til at tage risici og mindre samvittighedsfulde, men fik mere selvværd.

Furnham og Sherman konkluderede desuden følgende fra deres studier tidligere i år:

  1. Personlighed synes at være mest stabil mellem 30 og 60 år, især når man bruger etablerede Big Five-mål til at vurdere det,
  2. Der er beskedne stigninger i emotionel stabilitet/robusthed og venlighed i den periode, mens extraversion og neuroticisme viser mindst ændring (begge med en lille nedgang), og samvittighedsfuldhed viser størst ændring (en stigning), og
  3. Mænd forekommer mere stabile end kvinder!

Så der er ændringer at måle, men de er ikke signifikante.

For selvom der kan være nogen gensidig påvirkning – altså at det at stige op ad ledelsesstigen påvirker personligheden og at samme personlighed påvirker den stigning i organisatoriske grader – så antages det, at stabile personlighedstræk er ansvarlige for succes og forfremmelse på arbejdspladsen, og sidstnævnte forfremmelse har en relativt lille indvirkning på personlighedsstruktur eller funktion.

To ekstra træk
Resultaterne af den nuværende undersøgelse er i bred overensstemmelse med tidligere forskning og viser blandt andet, at ledelsesniveauet er positivt forbundet med træk som samvittighedsfuldhed, risikovillighed og kompleksitetstolerance. De sidste to træk, som altså vurderes afgørende, er samtidig ikke eksplicit vurderet i Five Factor model/Big Five.

Risikovillighed eller mod handler om, hvordan en person håndterer udfordrende, vanskelige eller truende situationer og som sådan evner at øge handlingsrummet/antallet af mulige veje at gå. Antagelsen her var, at jo højere ledelseslag man befandt sig i, jo større nødvendighed for mod og villighed til at konfrontere vanskelige situationer. Men det står også klart, at et for højt niveau her kan føre til dårlige beslutninger.

Kompleksitetstolerance/håndtering vurderer, hvordan en person håndterer og opfatter kompleksitet og modstridende information og inkongruens i det hele taget. Trækket blev identificeret for mere end 70 år siden, men er forsat ikke en selvstændig faktor i Big Five modellen. Antagelsen var selvfølgelig, at jo mere senior en ledelsesrolle jo mere ville det at kunne håndtere kompleksitet være afgørende, da de fleste organisationer er afhængige af at forstå komplekse processer og få mening ud af tvetydighed.

Eksempel på identificeret korrelation: ældre individer som scorede højt på risikovillighed og kompleksitetshåndtering havde større sandsynlighed for at være i mere senior ledelsesrolle.

Resultater
Studiet drager fordel af at arbejde med et usædvanligt stort antal testpersoner og selvfølgelig en testkonstruktion, som er designet til at måle personlighed på arbejdspladsen (HPTI).

Studiet fandt en næsten lineær sammenhæng mellem alle de 6 træk der blev målt på og ledelsesniveau. Senior ledere er således mere samvittighedsfulde og åbne over for nyt/nysgerrige, mindre neurotiske (mere tilpasningsdygtige) og mindre venlige (mere konkurrencemindede). Eller sagt på en anden måde: Senior ledere er hårdt arbejdende, organiserede, intellektuelt modtagelige, robuste og hårdføre.

Faktisk scorede de mest senior ledere signifikant højere end mellemledere på samtlige træk

Personlighed forbliver en vigtig faktor i at klatre op ad den ledelsesmæssige stige, og resultaterne af denne undersøgelse kan hjælpe organisationer med at identificere og udvikle succesrige ledere.

Den publicerede artikel og studiets bagmænd er Stephen Cuppello, Luke Treglown og Adrian Furnham.

Er du blevet nysgerrig på enten resultaterne eller studiets metode og vigtige afgrænsninger?

Eller nogle af de mange fede kilder de henviser til: Andre relevante studier og litteratur om alt fra dark sides og trækstabilitet til dybdegående analyser af mod og risikoadfærd?

Eller vil du vide mere om, hvad de ellers peger på af variable for ledelsessucces (f.eks. intelligens og netværk)?

Så har vi uploadet hele artiklen til dig her

Hvis du vil vide mere om HPTI og Big Five, så kan du klikke her

Del denne blog/artikel